Kuba

Charakterystyka żurawi leśnych: czym są i jak należy je eksploatować?

 • Posted 5 lat ago
 • Uncategorized

Czym są żurawie leśne?

Żurawie leśne wykorzystywane są do załadunku ściętych oraz podzielonych drzew. Najczęściej wykorzystywanymi w lasach żurawiami są żurawie zintegrowane z przyczepami leśnymi zaprojektowane specjalnie do transportu drewna. Innym popularnym rozwiązaniem jest zamontowanie żurawia hydraulicznego na WOM ciągnika rolniczego. W lasach spotkać można także żurawie HDS.

Żurawie leśne wyposażone są w specjalny osprzęt, który umożliwia im sprawne chwytanie oraz transportowanie podzielonych fragmentów drewna. Chwytaki umieszczone są na ramionach żurawi. Ramię poruszane jest dzięki pracy siłowników hydraulicznych napędzanych silnikiem ciągnika lub pojazdu o podwoziu ciężarowym. Ramię żurawi składa się z kilku fragmentów, a pierwszy z nich, który zamontowany jest do ciągnika, przyczepy lub podwozia ciężarowego, nazywany jest kolumną.

Żurawie leśne montowane są również na specjalistycznych maszynach leśnych służących do zrywki oraz innych prac leśnych. Są to harwestery, forwardery i skidery. Również w przypadku tych maszyn ramiona żurawi montowane są do podwozia maszyn i napędzane za pomocą silnika hydraulicznego.

Eksploatacja żurawi leśnych

Żurawie leśne muszą być eksploatowane zgodnie z wymogami dozoru technicznego, który regulowany jest przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Wśród obowiązków eksploatacyjnych zalicza się rejestrację żurawi w Urzędzie Dozoru Technicznego. W tym celu konieczne jest wystawienie wniosku z załączoną dokumentacją żurawia do lokalnego oddziału UDT. Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji i stanu technicznego urządzenia inspektor zatwierdza rejestrację żurawia leśnego w UDT i zezwala na jego eksploatowanie.

Żurawie leśne podlegają również okresowym badaniom i doraźnym kontrolom stanu technicznego. Spis wszystkich czynności kontrolnych oraz terminy badań uzależnione są od rodzaju żurawia leśnego wykorzystywanego do prac leśnych.

Poza tym żurawie leśne muszą być eksploatowane zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta, a także zgodnie z przeznaczeniem. Istotne jest to, by żuraw wyposażony był w stanowiskową instrukcję obsługi.

Operatorem żurawia leśnego może być osoba, która ukończyła 18 rok życia, nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, ma wykształcenie co najmniej podstawowe, a także ukończyła kurs i zaliczyła egzamin składany przed komisją UDT.

Chcesz dowiedzieć się więcej o żurawiach leśnych, ich rejestracji i eksploatacji? Odwiedź stronę firmy dźwigowej Urbanek.

© All rights reserved. Created with Voxel

 • Home
 • Explore
 • Places
 • Events
 • Jobs
 • Communities
 • People
 • Login
 • Sign up
 • Privacy Policy
 • Terms and conditions