Kuba

Co to jest licznik ścieków?

 • Posted 5 lat ago
 • Uncategorized

Co to jest przepływomierz?

Zgodnie z definicją przepływomierz jest urządzeniem służącym do „pomiaru strumienia objętości lub masy” substancji, która przepływa przepływającej przez daną powierzchnię. Reasumując, jest to urządzenie, które pozwalają stwierdzić m.in. ile wody lub powietrza przedostało się rzez przestrzeń, w której zostało zamontowane urządzenie. Zazwyczaj przepływomierz zbudowany jest z przetwornika oraz sondy pomiarowej, czyli czujnika hydrostatycznego. W zależności od potrzeb, niektóre modele takich liczników mogą być wzbogacone o inne czujniki.

Przepływomierz a licznik ścieków

Obecnie przepływomierze są na szeroką skalę wykorzystywane jako liczniki ścieków – https://www.enko-pomiar.pl/przeplywomierze-sciekow,70 Dotychczas ilość ścieków była zazwyczaj szacowana na podstawie zużycia wody. Licznik pozwala na dokładne określenie ilości ścieków. W związku z tym zarówno mieszkańcy, jak i firmy kanalizacyjne chętnie decydują się na to rozwiązanie. Pozwala ono bowiem uniknąć nieoszacowania lub uwzględnienia większej ilości ścieków niż ma to miejsce w rzeczywistości. Wykorzystanie przepływomierza jako licznika ścieków to sposób na rzetelną i realną kontrolę ścieków.

Gdzie wykorzystuje się licznik ścieków?

Liczniki ścieków mają bardzo wiele zastosowań. Nie trudno się domyślić, że większość z nich ma bezpośredni związek z przepływem wody i ścieków.

Oto podstawowe zastosowania liczników:

– kanały sanitarne oraz burzowe,
– instalacje służące do rozliczania ilości ścieków,
– pomiary przepływu ścieków przemysłowych, w firmach lub bezpośrednio na oczyszczalniach,
– pomiary przepływu wód powierzchniowych,
– zintegrowane systemy monitoringu ilościowo-jakościowego wody oraz ścieków,
– oczyszczalnie ścieków, ich dopływ, odpływ oraz kontrola ilościowa ścieków pomiędzy poszczególnymi procesami.

© All rights reserved. Created with Voxel

 • Home
 • Explore
 • Places
 • Events
 • Jobs
 • Communities
 • People
 • Login
 • Sign up
 • Privacy Policy
 • Terms and conditions