Kuba

Pasy bezkońcowe w obróbce drewna

 • Posted 3 lata ago
 • Uncategorized

Podłoża w pasach ściernych do drewna

Pasy ścierne do wyroby, w których stosuje się w dwa rodzaje podłoży: (1) papierowe i (2) płócienne. Pierwsze z nich wykonuje się wytrzymałych papierów typu E (gramatura – 200-230 g/m2) lub F (ok. 300 g/m2), natomiast drugie – z płócien JF (lekkie i bardzo elastyczne), X (ciężkie i wytrzymałe), XF (ciężkie i elastyczne) oraz Y (ciężkie i bardzo wytrzymałe).

Ziarna ścierne stosowane w pasach bezkońcowych do drewna

Pasy ścierne do szlifowania drewna i materiałów drewnianych posiadają nasyp z elektrokorundu o ziarnistości od P24 do P600, który do podłoża mocowany jest za pomocą spoiwa z żywic syntetycznych. Osobną grupę tych narzędzi stanowią pasy stosowane w cykliniarkach do renowacji parkietów, których głównym przeznaczeniem, oprócz szlifowania drewna twardego, jest obróbka metali i stali konstrukcyjnej oraz szlachetnej. W tego rodzaju pasach ściernych, na przykład CS 411 X, CS 411 Y i CS 416 Y marki Klingspor, wykorzystuje się agresywne ziarno elektrokorundu cyrkonowego o granulacji P24-P120 oraz wspomniane spoiwo z żywic syntetycznych. W zależności od przeznaczenia operacyjnego pasy ścierne do drewna mogą mieć nasyp otwarty (pokrycie od 50 do 75% powierzchni roboczej), półotwarty (pokrycie 75 do 90 procent powierzchni) lub pełny (pokrycie powyżej 90 procent powierzchni ).

Połączenia stosowane w pasach ściernych do drewna

Biorąc pod uwagę wymaganą jakość obrabianej powierzchni oraz warunki eksploatacji, końce pasów ściernych do drewna łączy się na zakładkę, wykonując połączenia typu F1 lub F2 oraz F5 lub stykowo za pomocą ukośnego połączenia F4G albo sinusoidalnego F7G, które podkleja się folią wzmocnioną płótnem. Wykorzystywane połączenia w omawianych pasach bezkońcowych zapewniają spokojny ich bieg i – co bardzo ważne z punktu widzenia jakości pracy – szlifowanie bez ryzyka uszkodzenia obrabianych powierzchni drewnianych. Przy tym pasy mające złącza zakładkowe powinny pracować w kierunku określonym przez strzałki nadrukowane na ich podłożu. Natomiast pasami bezkońcowymi ze złączem stykowym F4G i F7G można szlifować w obu kierunkach. Wybierając pasy ścierne warto sprawdzić aktualną ofertę rynkową sklepów internetowych. Spory wachlarz produktów posiada na przykład sklep Klingspor, który oferuje różne pasy ścierne oraz inne produkty do szlifowania.

Wymiary pasów ściernych do drewna

Narzędzia te pod względem wymiarów są znormalizowane. Ich szerokości zawierają się w zakresie 50-1400 mm. Dla rozróżnienia za pasy wąskie uważa się produkty o szerokości do 400 mm włącznie, zaś za szerokie – powyżej 400 mm. Natomiast długości tego rodzaju pasów mieszczą się w zakresie od 551 do 7250 mm.

Osobną grupę tych narzędzi stanowią pasy ścierne przeznaczone do elektrycznych, ręcznych szlifierek taśmowych. Mają one też znormalizowane wymiary. Ich szerokość to 60, 65, 75 lub 100 mm, zaś długość – 400, 410, 457, 508, 533, 560 lub 610 mm.

Bezkońcowe pasy ścierne do drewna stosuje się w cykliniarkach oraz szlifierkach taśmowych ręcznych (z grupy elektronarzędzi), stołowych, szerokotaśmowych, przeznaczonych do szlifowania kształtowego, powierzchniowego lub krawędziowego.

Prawidłowa eksploatacja pasów ściernych do drewna

Aby móc w pełni wykorzystać potencjał bezkońcowych pasów ściernych do drewna, należy odpowiednio wybrać ich rodzaj biorąc pod uwagę typ obrabianego drewna, przeznaczenie narzędzia określone przez producenta i powiązany z nim typ podłoża, spoiwa, nasypu i ziarna ściernego, w tym jego granulację. Należy też uwzględnić wymiary taśmy, co – jak wiadomo – warunkuje możliwość jej wykorzystania w danej szlifierce. W zależności od typu omawiane pasy ścierne stosuje się do czyszczenia powierzchni przedmiotów z drewna, usuwania farb, lakierów czy szpachlówek, jak też w obróbce kształtowej i powierzchniowej zgrubnej oraz wykończeniowej .

Szlifowanie drewna pasem bezkońcowym wykonuje się wzdłuż lub w poprzek jego włókien. W przypadku szlifowania w poprzek włókien osiąga się dużą wydajność ubytkową kosztem jakości powierzchni, która w takim wypadku wykazuje pewną szorstkość. Dlatego najczęściej pasem ściernym szlifuje się drewno wzdłuż jego włókien, osiągając bardzo dobrą jakość powierzchni zarówno pod względem jej gładkości, jak i dokładności kształtowej oraz wymiarowej.

© All rights reserved. Created with Voxel

 • Home
 • Explore
 • Places
 • Events
 • Jobs
 • Communities
 • People
 • Login
 • Sign up
 • Privacy Policy
 • Terms and conditions