Kuba

Postaw na certyfikowane drabiny ewakuacyjne

 • Posted 6 lat ago
 • Uncategorized

Jakie certyfikaty powinna posiadać drabina ewakuacyjna?

Przede wszystkim wykorzystywane przez nas drabiny muszą być zgodne z normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie. Są to między innymi (dla Polski):

 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

   

 • DIN 14 094-1 – Ochrona przeciwpożarowa – Drabiny ewakuacyjne (Część 1: Drabiny ewakuacyjne, z pałąkami ochronnymi i bez, uchwyty, podesty),

   

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

 • DIN 18 799-1 – Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli (Część 1: Drabiny pionowe z bocznymi podłużnicami, wymagania techniczne i badania),

Co więcej, drabiny powinny posiadać certyfikat potwierdzający możliwość korzystania z nich na terenie Unii Europejskiej, CE Drabiny ewakuacyjne.
Dlaczego certyfikacja jest tak ważna?

Drabina ewakuacyjna to narzędzie, przy pomocy którego w przypadku zagrożenia możemy bezpiecznie uciec, a także które pozwala nam na dostęp do urządzeń technicznych. Certyfikacja to dowód najwyższej jakości, skuteczności oraz przede wszystkim bezpieczeństwa posiadanej przez nas drabiny. Drabina ewakuacyjna crynoline spełnia nie tylko wymagania stawiane producentom co do budowy, ale również posiada kompleksową informację co do jej usytuowania, a co za tym idzie – montażu. Należy pamiętać, że w przypadku budynków nowopowstałych zastosowanie drabin niezgodnych z obowiązującym prawem istnieje możliwość niedopuszczenia takiego obiektu do użytku. Drogi ewakuacyjne to jeden z największych priorytetów w budownictwie, a do nich także zaliczane są ciągi powstałe z drabin. Inwestując w najwyższą jakość potwierdzoną przez specjalistów zapewniamy bezpieczne korzystanie z obiektu przyszłym użytkownikom.

© All rights reserved. Created with Voxel

 • Home
 • Explore
 • Places
 • Events
 • Jobs
 • Communities
 • People
 • Login
 • Sign up
 • Privacy Policy
 • Terms and conditions